Club Hockey Oleiros - logotipo

Inscricións Club Hockey Oleiros

Inscricións Club Hockey Oleiros

"*" indica os campos obrigatorios

Datos do/a xogador/a

Nome xogador/a*
Data de nacemento*
Arrastre aquí os arquivos ou
Arquivos compatibles: jpg, tif, jpeg, zip, rar, pdf, Tamaño máximo: 5 MB, Nº máximo de arquivos: 4.
  Arrastre aquí os arquivos ou
  Arquivos compatibles: jpg, tif, jpeg, zip, rar, pdf, Tamaño máximo: 5 MB, Nº máximo de arquivos: 2.

   Datos de contacto

   Domicilio

   Datos dos pais ou titores

   Cubrir en caso de que o xogador/a sexa menor de idade
   Nome do pai, nai ou titor/a legal

   Datos conta bancaria

   Observacións e autorizacións

   This field is for validation purposes and should be left unchanged.